Vi bryr oss om kloden vår

Vi ønsker å etterlate oss så lite miljøavtrykk som mulig. I tillegg til å jobbe aktivt for et minimalt karbonutslipp, klimakompenserer vi derfor all matvareproduksjon.

Det viktigste først: I Helios jobber vi aktivt med å ha så lite karbonutslipp som mulig under dyrking, produksjon og transport av matvarer. En stor del av porteføljen vår produseres i Norge eller Danmark, noe som gir korte transportavstander. Fabrikken vår i Mariager i Danmark drives kun på vindmølleenergi og er sertifisert med den strengeste miljøsertifiseringen som finnes. Vi bruker aldri flytransport. Når produktene transporteres sørger vi for å ha best mulig pakkemønster på pall. Slik slipper vi å transportere luft, noe som gjør at vi minsker avtrykk fra transport per produkt.

Likevel er utslipp av karbon noe vi og andre matprodusenter ikke har mulighet til å eliminere helt – men vi kan gjøre vårt for å redusere miljøavtrykkene! For at vi skal leve av naturen, må naturen få leve. Vi låner, og gir noe tilbake. Derfor klimakompenserer vi for de karbonutslippene vi ennå ikke kan gjøre noe med. Med det ønsker vi å tilby produkter som har blitt produsert med lite karbonutslipp, samtidig som at vi gir noe tilbake. Slik går vårt klimaregnskap i null.

Dette gjøres gjennom et prosjekt vi er stolte av å få være en del av. Dette er Prosjekt Ghana.

Prosjekt Ghana

I Ashanti-regionen i Ghana er det vanlig for fattige husholdninger å bruke trekull som brensel. Dette er tradisjonelle ovner som utsetter befolkningen for giftig røyk og gass – et problem vi i Helios ønsker å gjøre noe med ved å gi energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner. Hovedmålet med prosjektet er å redusere forbruk av trekull som brensel. Ved å tilby lokalbefolkningen rimelige, rentbrennende kjøkkenovner kan de erstatte tradisjonelle ovner som utsetter dem for giftig røyk og gass fra forbrenningen av trekull ved matlaging.

Prosjektet har både sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler:

  • Sosiale fordeler: Prosjektet skaper arbeidsplasser for lokalbefolkningen ved at både kvinner og menn i regionen blir ansatt for å produsere ovner. Dette gir flere et levebrød med lønn som er 80 prosent høyere enn minstelønn. Ovnene produseres lokalt av skrapmetall.
  • Økonomiske fordeler: En betydelig andel av et årlig husholdningsprosjekt går med til innkjøp av trekull. Ved å redusere behovet reduseres også utgifter for en familie tilsvarende. Undersøkelser viser at prosjektet har gitt både kostnadsbesparelser og forbedret helse for de som tar i bruk ovnene.
  • Miljø- og helsemessige fordeler: Mer rentbrennende ovner gir helsegevinster ved at mindre kullos og giftig røyk pustes inn. Dette gjelder særlig for kvinner og barn som har det tradisjonelle ansvaret for husholdningen i lokalsamfunnet. Kjøkkenovnene er 40 prosent mer energieffektive enn tradisjonelle ovner, og bruker mindre trekull. Prosjektet bidrar til redusert etterspørsel av trekull, og dermed også til mindre avskoging. 

 Siden 2016 har vi i Helios, som første matmerket i Norge, frivillig klimakompensert for egne matvarer. Oppdraget går ut på å beregne totalt klimautslipp målt i tonn CO2-ekvivalenter for alle Helios-produkter. Hensikten er å kompensere for de totale klimautslippene som beregnes, slik at Helios kan tilby klimakompenserte matvarer.

Pengene fra klimakompenseringen går direkte til prosjektet i Ashanti-regionen i Ghana. Med dette ønsker vi å ta et viktig samfunnsansvar ved å bidra til lavere klimautslipp og samtidig løse sosiale problemer. Dette er bare ett eksempel på hvilke muligheter som finnes til å bidra med noe sosialt viktig i samfunnet, og samtidig kompensere for klimautfordringene ved dagens matforsyning. Vi er i de første innen bransjen til å klimakompensere, og håper vårt initiativ også gir inspirasjon til andre i bransjen til å utnytte dette potensialet. Tenk bare hvor stort potensialet er hvis vi er flere som bidrar!